0191  3230763
 0911 395 5547
  • نرم افزار دهیار برتر کامل ترین نرم افزار دهیاری کشور است؟
  • یک نرم افزار جامع دهیاری باید دارای چه امکاناتی باشد؟
  • گروه نرم افزاری برتر تولید کننده نرم افزار جامع مالی و اداری دهیار برتر است؟


 

 

 

 

 

گروه نرم افزاری برتر فعالیت خود را از بهمن ماه سال 1389 در زمینه مهندسی نرم افزار و تولید محصولات نرم افزاری مالی ، اداری و صنعتی آغاز نموده و با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا در زمینه طراحی نرم افزار امروزه قادر به ارائه خدمات متمایز در این زمینه می باشد.

 

استفاده از ابزارهاي مدرن مهندسی نرم افزار (CaseTools) در طراحی و پیاده سازی باعث به روز بودن محصولات این شرکت شده است. همچنین این شرکت هدف خود را بر اساس نرم افزارهای کاربر محور بنا نموده و زمینه اختصاصی فعالیت خود را بر اساس این سیاست پایه گذاری نموده است.